Szkoła z Prawami Dziecka – projekt edukacyjny UNICEF

Tydzień poprzedzający Międzynarodowy Dzień Dziecka był w świetlicy czasem realizacji projektu edukacyjnego UNICEF “Szkoła z Prawami Dziecka”. Podczas akcji uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne zdobyli informacje m.in. o dokumencie – “Konwencji o prawach dziecka”, dowiedzieli się czym są prawa dziecka i gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy są one łamane. Zwrócono ich uwagę też to, że prawa dziecka nie powinny naruszać ani ograniczać praw innych, w myśl zasady: “Bądźcie świadomi swoich praw, ale nie zapominajcie, że inni też je posiadają”.

W piątek 31 maja, świetlicę szkolną odwiedziła pani Agnieszka Nowak – pracownik referatu organizacyjnego Gminy Gierałtowice. Nasi uczniowie wzięli udział w ciekawej prelekcji  dotyczącej działalności Gminy na rzecz dzieci, dostali też pamiątkowe mapy i odblaski.

W ramach projektu oraz z okazji 30 – tej rocznicy uchwalenia “Konwencji o prawach dziecka” wspólnie wytypowano osoby, które zasłużyły na przyznanie im specjalnego odznaczenia – gwiazdy “Szeryfa Praw Dziecka”.

Wyróżnieni zostali dorośli, którzy w swojej pracy  szczególnie dbają o interesy i dobro dzieci:

Pani Urszula Cieślik – Dyrektor ZSP – zapewnia dzieciom prawo do edukacji, umożliwia naukę w przyjaznym środowisku, dba o bezpieczeństwo i ciągły rozwój placówki, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pani Agnieszka Nowak – pracownik referatu organizacyjnego Gminy Gierałtowice – jako reprezentantka lokalnej władzy zapewnia dzieciom prawo dostępu do kultury i rozrywki, jest zaangażowania w działalność szkoły na rzecz dzieci wspierając Dyrekcję i nauczycieli, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pani Katarzyna Lamla – pielęgniarka szkolna – zapewnia dzieciom prawo do opieki medycznej, niesie pomoc, dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, regularnie przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pan Piotr Powala – aspirant z Komendy Policji w Knurowie – stoi na straży prawa dzieci do bezpieczeństwa i do życia bez przemocy, regularnie przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwy i otwarty na potrzeby uczniów.

Pani Dorota Ballon – artystka malarka – zapewnia dzieciom prawo dostępu do kultury i rozrywki, regularnie współpracuje ze szkołą, przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci, zaraża swoją pasją i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.