Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

Kartę zgłoszenia uczniów do świetlicy można też pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli świetlicy.