Spotkanie z policjantem

We wtorek 28 maja, świetlicę szkolną odwiedził starszy aspirant Piotr Powala z Komendy Policji w Knurowie. Przygotowana prelekcja oparta była na Konwencji o Prawach Dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące bezpiecznych wakacji (podczas zabaw, korzystania z Internetu i telefonu, w kontaktach z obcym dorosłym) oraz ochrony danych osobowych.