Barbórka

Przez cały tydzień poprzedzający obchodzone 4 grudnia górnicze święto, zajęcia w świetlicy przebiegały pod hasłem “Skarby Ziemi” 🙂 Uczniowie wysłuchali historii o powstaniu węgla, poznali […] Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W środę 16 listopada, w świetlicy pamiętano o Międzynarodowym Dniu Tolerancji 🙂 Podczas zajęć uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę szanowania drugiego człowieka, respektowania cudzych praw […] Czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

Dni poprzedzające obchody 11 listopada, upłynęły w świetlicy na zdobywaniu informacji co upamiętnia to ważne dla Polaków święto, oglądaniu tematycznych materiałów edukacyjnych, wykonywaniu patriotycznych prac […] Czytaj dalej