Tematyka tygodnia

WRZESIEŃ:

  1. Witaj szkoło – integracja w grupie.
  2. Wakacyjne wspomnienia.
  3. ABC zasad ruchu drogowego.
  4. Bezpieczna droga do szkoły.
  5. Nasza świetlica – kultura życia codziennego.