Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

 • mgr Anna Gil – 31h
 • mgr Elżbieta Twardoch – 29,5h
 • mgr Aneta Cajza – 3,5h
 • mgr Urszula Ficek – 3h
 • mgr Beata Kulasa – 3h
 • mgr Katarzyna Michoń – Dziendziel – 3h
 • mgr Magdalena Marciniak – 2h
 • mgr Kamila Snopek – 2h
 • mgr Beata Stawowy – 1h

Rok szkolny 2022/2023

 • mgr Elżbieta Twardoch – 28h
 • mgr Anna Gil – 26h
 • mgr Magdalena Rybka – 13h
 • mgr Anna Kukowka – 4,5h
 • mgr Aneta Cajza – 2h
 • mgr Katarzyna Michoń – Dziendziel – 2h
 • mgr Urszula Ficek – 1,5h
 • mgr Katarzyna Górka – 1h

Rok szkolny 2021/2022

 • mgr Anna Gil –- 26h
 • mgr Anna Kukowka – 26h
 • mgr Elżbieta Twardoch – 26h
 • mgr Michaela Makulik – 2h
 • mgr Urszula Ficek – 1h
 • mgr Kamila Snopek – 1h
 • mgr Małgorzata Socha – 1h

Rok szkolny 2020/2021

 • mgr Dorota Ballon – 29,5h
  (opiekun sali 110)
 • mgr Elżbieta Twardoch – 26h
  (opiekun sali nr 001)
 • mgr Anna Gil – 25h
 • mgr Małgorzata Socha – 1h

Rok szkolny 2019/2020

 • mgr Ewa Asendy – 26h
 • mgr Elżbieta Twardoch – 26h
 • mgr Dorota Ballon – 13h
 • mgr Katarzyna Rostalska – 8h
 • mgr Kamila Snopek – 5h

Rok szkolny 2018/2019

 • mgr Beata Kulasa
  nauczyciel dyplomowany
  Wychowanie przedszkolne
  Sześcioletnie Studium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie
  Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
  /studia magisterskie/
  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
  /studia podyplomowe/
 • mgr Elżbieta Twardoch
  nauczyciel kontraktowy
  Pedagogika socjalna i opiekuńcza
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  /studia licencjackie/
  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  /studia uzupełniające magisterskie/
 • mgr Barbara Kowol
  nauczyciel dyplomowany
  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  /studia magisterskie/
  Bibliotekoznawstwo i informatyka naukowa
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  /studia podyplomowe/
  Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  Wyższa szkoła Zdrowia i Biznesu w Łodzi
  /studia podyplomowe/
 • mgr Katarzyna Nieradzik

Rok szkolny 2017/2018

 • mgr Beata Kulasa – 29h
  wychowawca grupy 2 w sali nr 10
  nauczyciel dyplomowany
  Wychowanie przedszkolne
  Sześcioletnie Studium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie
  Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
  /studia magisterskie/
  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
  /studia podyplomowe/
 • mgr Elżbieta Widuch – 29h
  wychowawca grupy 1 w sali nr 0
  nauczyciel kontraktowy
  Pedagogika socjalna i opiekuńcza
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  /studia licencjackie/
  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  /studia uzupełniające magisterskie/
 • mgr  Grażyna  Lubszczyk – 4h
 • mgr  Elżbieta Michalik– 5h
 • mgr Karolina Rydz – 4h
 • mgr  Anna Winiarska – 5h