Przydział uczniów do sal świetlicowych

Rok szkolny 2023/2024

ŚWIETLICA 1
(sala nr 001)
ŚWIETLICA 2
(sala nr 110)
KLASY
1a 1b 1c 2a
5 – 8
KLASY
2b 3a 3b 4a 4b

Rok szkolny 2022/2023

ŚWIETLICA 1
(sala nr 001)
ŚWIETLICA 2
(sala nr 110)
KLASY
1a 1b 2b 4b
5 – 8
KLASY
2a 3a 3b
4a 4c  

Rok szkolny 2021/2022

ŚWIETLICA 1
(sala nr 001)
ŚWIETLICA 2
(sala nr 110)
KLASY
1a 1b 3a 3b
5-8
KLASY
2a 2b 3c
4a 4b

Rok szkolny 2020/2021

ŚWIETLICA 1
(sala nr 001) 

ŚWIETLICA 2
(sala nr 110)

KLASY

1a 1b 2a 2b
5 – 8

KLASY

2c 3a 3b 4a 4b  

Istnieje możliwość doraźnych przesunięć klas między salami świetlic z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rok szkolny 2019/2020

 ŚWIETLICA 1
(sala nr 001)

ŚWIETLICA 2
(sala nr 110)

KLASY

1a 1b 1c 3a 5a 5b

6a 6b 7a 7b 7c 8a

KLASY

2a 2b 3b 4a 4b 5c 5d

Istnieje możliwość doraźnych przesunięć klas między salami świetlic lub do biblioteki szkolnej.

Rok szkolny 2018/2019

Świetlica 1

(sala nr 001)

Świetlica 2

(sala nr 110)

KLASY

1a 1b 2a 4a 4b 6a 6b 6c 7a 8a 8b

KLASY

2b 3a 3b 4c 4d 5a 5b 

Istnieje możliwość doraźnych przesunięć klas między salami świetlic
lub do biblioteki szkolnej.

Rok szkolny 2017/2018

Świetlica 1

(sala nr 0)

Świetlica 2

(sala nr 10)

KLASY

1a 1b 3a 3b 5a 5b 6a 7a 7b

KLASY

2a 2b 3c 3d 4a 4b 5c

Istnieje możliwość doraźnych przesunięć klas między salami świetlic
lub do biblioteki szkolnej.