Działalność Klubu Szkół UNICEF – zadanie dla członków Klubu i projekt edukacyjny

 • W ramach zadań dla członków Klubu, w czwartek 26 kwietnia, w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie uczniów z Panią Agnieszką Nowak z referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Gierałtowice. Zgodnie z zaproponowanym przez UNICEF tematem, Pani Nowak przedstawiła młodym obywatelom działalność lokalnej władzy na ich rzecz. Zajęcia przebiegły w bardzo przyjaznej atmosferze, nasz gość przekazał dzieciom wiele informacji, w sposób dla nich zrozumiały i szczerze ich zaciekawił. Dzięki spotkaniu duża ilość dzieci zdała sobie sprawę, że są ważne i jak wiele się dla nich robi. Poznając kulisy pracy Urzędu uświadomiły też sobie, jak wiele działań i funduszy potrzeba, by ich prawa były realizowane i by powstały miejsca z których na co dzień korzystają. Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkową smycz na klucze, zawierającą logo GG. Na ręce nauczycieli przekazana została również pamiątkowa moneta związana z obchodzonym niedawno jubileuszem Gminy.
 • W maju nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „zaWODY dla AFRYKI”.
  Inicjatywa miała na celu:
  – przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,
  – uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,
  – kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.
  W ramach projektu uczniowie świetlicy wzięli udział w zajęciach dotyczących wody: jej znaczenia, zasobów na Ziemi oraz problemów z dostępem do niej. Spotkania były wzbogacone materiałami przesłanymi przez organizację – prezentacją i filmami, które w ciekawy i przystępny sposób ukazały istotę tematu.
  Nasza świetlica wzięła też udział w zaproponowanym konkursie na projekt Kodeksu Oszczędzania Wody, stanowiącym integralną część kampanii.