Otrzymaliśmy certyfikat: “Świetlica szkolna– przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”

Od września 2017r. do końca marca 2018r., nasza świetlica brała udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”. Warunkiem zgłoszenia szkoły, było uprzednie ukończenie przez przedstawicieli (panie Beatę Kulasę i Elżbietę Widuch) tematycznego kursu przeprowadzonego w formule e-learning przez Studium Prawa Europejskiego.

Przystępując do konkursu zobowiązaliśmy się do wykonania oraz wysłania zdjęć i sprawozdań z następujących zadań podlegających ocenie jury:

  1. Pogadanka nt. „Bezpieczne zabawy zimowe” –  kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu w zimie.
  2. Zorganizowanie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Dokarmiamy zwierzęta, robimy karmniki dla ptaków, wywieszamy skórki…
  3. „Karnawał w szkole” – przygotowanie w ramach zajęć świetlicowych masek, strojów karnawałowych.
  4. „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – pogadanka na temat tradycji i symboliki świąt, zwyczajów panujących w poszczególnych regionach.
  5. „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej” – zajęcia przybliżające uczniom kulturę wybranych krajów z różnych zakątków świata.
  6. „Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa…
  7. Savoir vivre w szkole – kultura osobista jest wizytówką każdego z nas. Opracowanie Kodeksu Dobrych Manier Ucznia.