Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieci prawa – ważna sprawa”

Nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF 🙂

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa 🙂

“Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.
Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. (…)
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w
sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień,
ale z poważnym przesłaniem”.

/materiały UNICEF/

W ramach świętowania, w poniedziałek 20 listopada uczniowie i nauczyciele zaopatrzyli się w niebieskie stroje i dodatki zgodne z kolorem symbolizującym UNICEF 🙂

Uczniowie świetlicy brali udział w zajęciach podczas których zdobyli informacje na temat Konwencji o prawach dziecka, zobaczyli animację “Wszyscy mamy prawa”, rozmawiali na temat swoich praw i towarzyszących im obowiązków, rozwiązywali quizy tematyczne na monitorze interaktywnym, a także rysowali i kolorowali 🙂

W ramach obchodów święta, nastąpiło również rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieci prawa – ważna sprawa” 🙂

Zadanie polegało na przygotowaniu pracy plastycznej nawiązującej do praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Laureatami zostali:

I miejsce – Marta Miłosz
II miejsce – Miłosz Kudłacz
III miejsce – Emilia Grygierek
wyróżnienie – Jakub Jojko
wyróżnienie – Zofia Papała

Gratulujemy 🙂

Za udział w projekcie nasza placówka otrzymała dyplom:

/A. Gil, E. Twardoch/