Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieci Świata”

W poniedziałek 21 listopada, społeczność naszej szkoły uczciła przypadający w niedzielę 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 🙂

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu
zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

Motywem przewodnim tego dnia był kolor niebieski – uczniowie i nauczyciele zaopatrzyli się w stroje i dodatki zgodne z kolorem symbolizującym UNICEF 🙂

Uczniowie świetlicy brali udział w zajęciach podczas których zdobyli informacje na temat Konwencji o prawach dziecka, zobaczyli przyjazną animację “Wszyscy mamy prawa”, rozmawiali na temat swoich praw i towarzyszących im obowiązków, a także kolorowali obrazki tematyczne 🙂

W ramach obchodów święta, nastąpiło również rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieci Świata” 🙂

Zadanie polegało na przygotowaniu pracy plastycznej wyrażającej ideę hasła i promowanie wiedzy o prawach dziecka przysługujących wszystkim dzieciom na świecie.

Laureatami zostali:

I miejsce – Martyna Musioł
II miejsce – Nadia Fikus
II miejsce – Leon Nitsze
III miejsce – Jessica Hatlapa
III miejsce – Magdalena Musioł
wyróżnienie – Zofia Kulasa
wyróżnienie – Franciszek Staszewski

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów 🙂