Higiena życia codziennego

Tydzień zajęć w świetlicy poświęcony został przypomnieniu i utrwaleniu podstawowych zasad dotyczących zdrowego trybu życia.

Zwróciliśmy uwagę na higienę osobistą – ze szczególnym uwzględnieniem nawyku prawidłowego mycia rąk. Omówiliśmy temat zdrowego odżywiania oraz higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków. Rozmawialiśmy też o szkodliwych skutkach hałasu, pozytywnym działaniu śmiechu, a także o właściwym spędzaniu czasu wolnego, w tym o potrzebie aktywnego wypoczynku.