Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Nasza szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

W tym roku przypada wyjątkowa – 30.rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie o nich wiedzy, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o
prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także nasza placówka.

Świetlica szkolna zorganizowała spotkanie z Wójtem Gminy Gierałtowice – Leszkiem Żogałą, w którym uczestniczyły również panie: Kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia – Barbara Mansfeld oraz Dyrektor ZSP – Urszula Cieślik. Wójt  w ciekawy sposób przekazał uczniom informacje na temat praw dzieci. Zwrócił też uwagę na to, że z prawami wiążą się obowiązki.

Tego dnia cała społeczność szkolna ubrała się na niebiesko – w kolorze symbolizującym UNICEF.

Odbyło się również rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego „Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa”. Wystawę prac można było oglądać na korytarzu. https://www.swietlica.zspgieraltowice.pl/2019/11/20/rozstrzygniecie-szkolnego-konkursu-plastycznego-kazde-dziecko-ma-prawo-do-dziecinstwa/