Dzień Górnika

Górnik ma czarną skórę, ale złote serce.

/przysłowie górnicze/

W trakcie tygodnia poprzedzającego “Barbórkę”, podczas zajęć świetlicowych uczniowie poznali sposób i czas powstania węgla, wysłuchali legendy o Skarbniku oraz historii Świętej Barbary, oglądali zdjęcia przedstawiające kopalnie i pracę górników dawniej i dziś, zapoznali się z regionem śląskim, charakterystycznym krajobrazem, gwarą, zwyczajami, brali udział w rozmowach na temat trudnej i niebezpiecznej pracy górników oraz ich święcie. Dzieci wykonały też tematyczne prace plastyczne oraz laurki bliskim im górnikom i Barbarom 🙂