Światowy Dzień Wody

World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii.

Od tego czasu, co roku 22 marca przypominamy sobie o ważnej roli wody dla wszystkich organizmów żywych.

W związku z tym, w świetlicy, cały tydzień – pogadanki, bajki edukacyjne, zabawy i zajęcia plastyczne – został poświęcony właśnie wodzie 🙂