Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Cztery Pory Roku”

W roku szkolnym 2023/2024 świetlica bierze udział w II edycji projektu “Cztery Pory Roku” 🙂

Cele główne projektu:
“Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Cztery Pory Roku” jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne”.

Cele szczegółowe:
“• Prowadzenie działań plastyczno- technicznych wspierających rozwój
dziecka, a szczególnie motoryki małej, integracji sensorycznej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
• Rozwijanie postawy twórczej dzieci.
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.
• Rozwijanie zmysłu estetyki.
• Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu.
• Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie recyklingu i
upcyklingu plastyczno- technicznego.
• Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości i
poczucia sprawczości.
• Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.
• Odkrywanie dziecięcych talentów.
• Rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i innowacyjności.
• Nauka spędzania czasu w sposób twórczy”.

Uczniowie zainspirowali się następującymi propozycjami:

W świecie sztuki – Kompozycja Kandinskyego:

Kropkowa wyklejanka:

Pomysł na choinkę – Barwne Choinki:

Zimowe pejzaże – Puchaty pejzaż:

Zwierzakowe koperty:

Narożne zakładki:

Mapa skarbów:

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat 🙂