Program autorski “Ja w świecie…”

W roku szkolnym 2022/2023 kolejne grupy uczniów świetlicy brały udział w zajęciach programu autorskiego “Ja w świecie…”

Głównym celem zajęć było wyposażenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym w wiedzę i umiejętności umożliwiające im funkcjonowanie w świecie w sposób pełny, świadomy i wartościowy oraz budowanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych 🙂

“Ja w świecie marzeń” – świętowanie Dnia Marzyciela

“Ja w świecie norm i zasad” – uzmysłowienie potrzeby przestrzegania przyjętych norm społecznych

“Ja w świecie zwierząt” – świętowanie Światowego Dnia Zwierząt

“Ja w świecie drzew” – świętowanie Światowego Dnia Drzewa

“Ja w świecie przyjaźni” – poznanie wartości przyjaźni

“Ja w świecie praw i obowiązków” – świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

“Ja w świecie lokalnych tradycji” – świętowanie Barbórki

“Ja w świecie bożonarodzeniowych tradycji” – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

“Ja w świecie dobrych uczynków” – kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci

“Ja w świecie rodziny” – pielęgnowanie wartości rodzinnych

“Ja w świecie emocji” – wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów

“Ja w świecie stresu” – rozpoznanie oznak stresu i sposobów radzenia sobie z nim

“Ja w świecie zdrowia” – kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia

“Ja w świecie ekologii – wody” – świętowanie Światowego Dnia Wody

“Ja w świecie wielkanocnych tradycji” – kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

“Ja w świecie ekologii – Ziemi” – świętowanie Światowego Dnia Ziemi

“Ja w świecie patriotyzmu” – utrwalenie informacji na temat majowych świąt

“Ja w świecie szacunku i tolerancji” – kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych

“Ja w świecie relaksu” – poznanie sposobów na relaks

“Ja w świecie wartości” – kształtowanie postaw moralnych i hierarchii wartości