Projekt Edukacyjny UNICEF “Klimat dla Młodych” – spotkanie z podinspektorem ds. ochrony i kontroli stanu środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu edukacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie UNICEF Polska – “Klimat dla Młodych” 🙂

Cele projektu:

  • kształtowanie świadomości dzieci w zakresie ekologicznego stylu życia,
  • inspirowanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do podejmowania aktywności w obszarze ochrony środowiska i ekologii,
  • uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie włączać się w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach projektu, uczniowie świetlicy wzięli udział w zajęciach, na podstawie scenariuszy przygotowanych przez UNICEF: “Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce” oraz “Codzienne wyzwania na rzecz środowiska” i zobaczyli materiał filmowy” Młodzi aktywiści klimatyczni”.

Dzieci wykonały też prace plastyczne obrazujące podejmowane przez nich działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska – w ten sposób powstała mini “Galeria Aktywistów Klimatycznych”, której celem było zainspirowanie innych do podjęcia podobnych działań 😉

Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu z panem Tomaszem Jachnikiem – podinspektorem  ds. ochrony i kontroli stanu środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice, który w ciekawy sposób przedstawił im informacje na temat działań naszej gminy na rzecz ochrony środowiska 🙂

Za udział w projekcie nasza placówka otrzymała dyplom: