Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa sztuką”

Od września do maja roku szkolnego 2022/2023 w świetlicy szkolnej realizowana była kolejna edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Zabawa sztuką” 🙂

Cel główny:
“Propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej”.

Cele szczegółowe:
– tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
– wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
– zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
– rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
– udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
– rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
– zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
– doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
– przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
– wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
– kształtowanie orientacji przestrzennej,
– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

Nasi uczniowie wykonali następujące zadania:

Zadanie 3: “Taniec, ruch…”:

Zadanie 5: “Nietypowy pędzel”: malowanie kropką (patyczki kosmetyczne)

Zadanie 7: “Świąteczna ozdoba”:

Zadanie 8: “Sztuka ulicy”:

Zadanie 13: “Sztuka użytkowa”: – magnesy

Zadanie 17: “Architekci”: – Wieża Eiffla; Łuk Triumfalny

Zadanie 18: “Monochromatyzm”:

Zadanie 25: “Sztuka w bibliotece”:

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat: