Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W poniedziałek 8 maja, w świetlicy pamiętaliśmy o święcie powstałym z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 🙂

Po zobaczeniu tematycznej prezentacji, uczniowie przygotowali laurki dla naszej szkolnej bibliotekarki – Pani Małgorzaty Sochy 🙂