Barbórka

Przez cały tydzień poprzedzający obchodzone 4 grudnia górnicze święto, zajęcia w świetlicy przebiegały pod hasłem “Skarby Ziemi” 🙂

Uczniowie wysłuchali historii o powstaniu węgla, poznali legendy o Skarbniku i Świętej Barbarze, rozmawiali o ciężkiej pracy górników, odbyli wirtualne spacery po Kopalni Soli w Wieliczce i Kopalni Guido w Zabrzu. Wykonywali również tematyczne prace plastyczne – nie zabrakło szkiców węglem 🙂

Życzymy wszystkim Górnikom oraz Barbarom dużo pomyślności 🙂