Ja w świecie…

W ciągu całego roku szkolnego, w świetlicy realizowany był cykl zajęć programu autorskiego “Ja w świecie…”

Głównym celem zajęć było wyposażenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym w wiedzę i umiejętności umożliwiające im funkcjonowanie w świecie w sposób pełny, świadomy i wartościowy oraz budowanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych 🙂

Tematy zajęć:

 1. “Ja w świecie marzeń”
 2. “Ja w świecie norm i zasad”
 3. “Ja w świecie zwierząt”
 4. “Ja w świecie drzew”
 5. “Ja w świecie przyjaźni”
 6. “Ja w świecie praw i obowiązków”
 7. “Ja w świecie lokalnych tradycji”
 8. “Ja w świecie bożonarodzeniowych tradycji”
 9. “Ja w świecie dobrych uczynków”
 10. “Ja w świecie rodziny”
 11. “Ja w świecie emocji”
 12. “Ja w świecie stresu”
 13. “Ja w świecie ekologii – wody”
 14. “Ja w świecie zdrowia”
 15. “Ja w świecie wielkanocnych tradycji”
 16. “Ja w świecie ekologii – Ziemi”
 17. “Ja w świecie patriotyzmu”
 18. “Ja w świecie szacunku i tolerancji”
 19. “Ja w świecie relaksu”
 20. “Ja w świecie wartości”