Projekt edukacyjny UNICEF “eMOCJE w GŁOWIE”

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu edukacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie UNICEF Polska – “eMOCje w GŁOWIE” 🙂

Cele projektu to:

  • kształtowanie świadomości nauczycieli, rodziców, opiekunów dzieci oraz uczniów w zakresie problemów dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży,
  • przekazanie społeczności szkolnej podstawowej wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego młodego pokolenia,
  • zachęcenie do podejmowania aktywności i działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach programu edukacyjnego “eMOCje w GŁOWIE” uczniowie świetlicy wzięli udział w spotkaniu z psychologiem – Panią Michaelą Makulik. Rozpoznawały emocje na zdjęciach i twarzach dzieci. Wzięły też udział w ciekawej rozmowie kierowanej i wysłuchały tematycznej bajki “Mysz, która chciała być lwem” autorstwa Rachel Bright.

Ponadto podczas zajęć świetlicowych uczniowie oglądali i omawiali komiks udostępniony przez organizację “Wspaniała Mei i przyjaciele” oraz zobaczyli bajkę o emocjach “W głowie się nie mieści”.

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z poniższymi materiałami na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: