Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Kreatywne prace plastyczne”

W tym roku szkolnym nasza świetlica przyłączyła się do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Kreatywne prace plastyczne”.

Głównym celem projektu było: zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez działania plastyczne; popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego; inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi itp.

Od września do maja – raz w miesiącu wybierany był konkretny post z bloga “Kreatywne prace plastyczne” i realizowane inspirowane nim zajęcia plastyczne.

Poniżej znajdują się dzieła uczniów świetlicy, wykonane w ramach projektu 🙂