Monitor i globus interaktywny oraz inne atrakcje w świetlicy – w ramach współpracy z fundacją JSW

Dzięki współpracy z Fundacją JSW w naszej szkole realizowane jest przedsięwzięcie “Świetlica przestrzenią dla nauki i zabawy”. Fundacja wsparła inicjatywę w zakresie nauki i edukacji, co zaowocowało przekazaniem darowizny na wyposażenie sal w ciekawe pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia i pobyt uczniów w świetlicy szkolnej 🙂

Dzięki realizacji projektu dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pozyskania nowych kompetencji informatycznych. Przez udział w zespołowych zabawach edukacyjnych, warsztatach, zajęciach grupowych dzieci będą rozwijać ciekawość, wyobraźnię i ekspresję twórczą, wyćwiczą swoje umiejętności interpersonalne, nauczą się wytrwałości i umiejętnej współpracy.

Na początku grudnia w świetlicy zamontowany został monitor interaktywny, co stanowiło dodatkową atrakcję podczas celebrowania Mikołajek 🙂

Monitor interaktywny pozwoli uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów za pomocą swoich rąk; daje to dzieciom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl uczenia się; dzięki monitorowi można równolegle oddziaływać na wiele zmysłów i szybko i efektywne przyswajać wiedzę, pożytecznie spędzić czas i twórczo zabawić się.

W świetlicy zagościł też interaktywny globus edukacyjny 🙂

Korzystanie z interaktywnego globusa dostarczy dzieciom wielu informacji oraz ciekawostek na temat wszystkich krajów świata w nowoczesny sposób.

Do sal świetlicy trafiły też inne ciekawe zabawki: kamienie rzeczne do zabaw sensorycznych, klocki konstrukcyjne MINI WAFLE firmy Marionex , klocki LEGO oraz drewniany sklepik i teatrzyk 🙂 Nowe pomoce umilą uczniom czas spędzany w świetlicy, umożliwią ćwiczenie zachowań społecznych, interakcji zespołowych, a także nauczą kreatywnego myślenia 🙂

Partnerami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia są: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka (pomoc w organizacji zajęć) oraz Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” (wsparcie merytoryczne wychowawców świetlic; dofinansowanie zajęć).

Dziękujemy! 😀