Barbórka

Przez cały tydzień poprzedzający obchodzone 4 grudnia górnicze święto, zajęcia w świetlicy poświęcone były m.in.: skarbom ziemi, słuchaniu historii o powstania węgla, rozmowom na temat ciężkiej pracy górników i wykonywaniu tematycznych prac plastycznych 🙂

Życzymy wszystkim Górnikom oraz Barbarom dużo pomyślności 🙂