Spotkanie z pielęgniarką szkolną

We wtorek 23 lutego w świetlicy odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną – panią Katarzyną Lamlą, w trakcie którego dzieci uczestniczyły w pogadance dotyczącej odporności. Dzieci zapoznane zostały z tzw. tarczą odporności oraz 10 sprawdzonymi sposobami na jej poprawę. Oglądały też planszę obrazującą zasady zdrowego odżywiania.

Spotkanie odbyło się w ramach tygodnia podczas którego zajęcia w świetlicy upływają pod hasłem “Higiena życia codziennego. Śmiech to zdrowie”.