Pamiętamy o bezpieczeństwie i uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Tradycyjnie dwa tygodnie września  zostały poświęcone zagadnieniom: „ABC zasad ruchu drogowego” i „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas zajęć świetlicowych dzieci utrwaliły swoją wiedzę związaną z bezpiecznymi zachowaniami podczas poruszania się w ruchu drogowym i kontaktach z obcymi.

W piątek 25 września, w świetlicy odbyło się spotkanie zorganizowane przez wychowawcę klasy 2c panią Beatę Kulasę. W trakcie spotkania zaproszony gość – pani Barbara Sztejnbis (nauczyciel), omówiła i pokazała na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (wzywanie pogotowia, pozycja boczna ustalona, resuscytacja).