Bezpieczne ferie zimowe

W piątek 8 lutego, dzieci wzięły udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną – panią Katarzyną Lamlą, która przeprowadziła prelekcję na temat “Bezpiecznie i zdrowo w ferie zimowe”. Uczniów zostali uwrażliwieni na stosowanie określonych zasad higieny osobistej oraz właściwego ubioru adekwatnego do pory roku. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas zabaw na śniegu i lodzie. Za poświęcony czas i pouczającą rozmowę dzieci podziękowały kwiatkiem.

Przed skorzystaniem z uroków zimowego wypoczynku, uczniowie świetlicy wysłuchali też prezentacji zawierającej wskazówki jak bezpiecznie spędzić ten czas.

Życzymy dobrej zabawy w czasie ferii i wielu pozytywnych wrażeń 😉