Sukces Ani w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Literackim

W listopadzie otrzymaliśmy wyniki XX Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego “Polska – moja Ojczyzna”.

Uczennica naszej świetlicy Anna Poźniak, zajęła II miejsce w kategorii klas 1-3.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach i został objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice.

Celem konkursu było m.in.: uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie kompetencji językowych.

Gratulujemy!!! 🙂