Bezpieczne ferie zimowe

Przed zasłużonym wypoczynkiem zimowym, w czasie zajęć świetlicowych utrwalaliśmy sobie zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zwracaliśmy szczególną uwagę na odpowiedni ubiór, potrzebę noszenia odblasków po zmroku, zachowanie ostrożności podczas uprawiania zimowych dyscyplin sportowych, zabaw na śniegu i kontaktów z obcym dorosłym.

Życzymy udanych ferii!!! 🙂